E. komercijos modelio diegimas UAB „VR Electric“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant

UAB "VR Electric" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą ,,E. komercijos modelio diegimas UAB „VR Electric“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0084

Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto biudžetas: 66.550,00 Eur, iš jų ES dalis: 49.912,50 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasaris – 2023 m. vasaris

UAB ,,VR Electric”, įsikūrusi Kaune, yra progresyvi įmonė, tvirtai tikinti inovatyvios veiklos galimybėmis. Įmonė yra sukaupusi ne tik patirties šiose srityse, bet ir turi ištikimų klientų ratą bei siekia jį ir toliau plėsti, teikiant rinkai kokybiškas paslaugas, prekes ir darbus. Inicijuojamo projekto tikslas - įdiegti e-komercijos modelį UAB ,,VR Electric“, sudarant sąlygas įmonės konkurencingumui ir pajamoms augti. Teikiamu projektu planuojama investuoti į e-komercijos modelį. Įgyvendinus projektą bus skaitmenizuota įmonės veikla internete bei įdiegta klientų savitarnos sistema. Savitarnos sistema bus sukurta atsižvelgiant į esamos rinkos tendencijas, klientai savitarnos sprendimą pasieks tiesiogiai iš tinklapio atlikdami registraciją bei prisijungdami prie savitarnos. Įmonės klientai galės naudotis savitarnos sistema nuotoliniu būdu ir įsigyti įmonės teikiamas paslaugas. Projekto siekiami rezultatai – įdiegti e-komercijos sprendimai įmonei bus išskirtiniai, inovatyvūs. Visi įmonei reikalingi/naudingi sprendimai bus sukurti ir įdiegti remiantis naujausiomis technologijomis, kas leis klientams paslaugas teikti kokybiškai ir efektyviai, ir užtikrins patogesnį ir lengvesnį klientų savitarnos kelią.